naglowek_AudioFon2019.png

 

ZGŁASZANIE STRESZCZEŃ

 

Zachęcamy do zgłaszania streszczeń własnych doniesień, które po kwalifikacji będą mogły zostać zaprezentowane w czasie konferencji w formie prezentacji ustnych lub plakatów.

Pliki przygotowane w popularnych edytorach tekstów zawierające tytuł, autorów wraz z afiliacją oraz treść streszczenia (do 250 słów) proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: ped-orl@dsk.lublin.pl do dnia 31 marca 2019 r.

Uprzejmie prosimy o podanie kontaktu do osoby zgłaszającej streszczenie (e-mail, telefon, nazwisko).