naglowek_AudioFon2019.png

 

Program

połączonego Zebrania Zarządu Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi
w dniu 7.06.2019 roku podczas XIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORL ChGiSz  w Kazimierzu Dolnym

Piątek, 7 czerwca 2019, godz. 14.10 - 15.00

Apartament konferencyjny nr 202 (II piętro)
hotel Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym, ul. Puławska 86

 

  1. Powitanie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
  2. Informacja, dotycząca udziału i podjętych decyzji podczas XIV Kongresu Europejskich Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS) w dniach 21-25.052019 w Lizbonie - prof. dr hab. n. med. Wiesław Sułkowski
  3. Ustalenie miejsca i organizatora XV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji  Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi
  4. Przygotowanie tematów Konferencji
  5. Zaproszenie gości zagranicznych i sposób ich finansowania
  6. Informacja, dotycząca przygotowania aktualnej listy członków Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej - dr n. med. Michal Karlik