naglowek_AudioFon2019.png

 

TEMATY WIODĄCE KONFERENCJI

aktualizacja w dniu 5 lutego 2019

1. Zaburzenia głosu i mowy w wieku rozwojowym

2. Problemy otologiczne i audiologiczne w wieku senioralnym

3. Protezowanie narządu słuchu

4. Zaburzenia równowagi

5. Zaburzenia głosu u dorosłych

6. Histroria foniatrii i audiologii

 

PROGRAM KONFERENCJI

Hotel Król Kazimierz
Kazimierz Dolny, ul. Puławska 86
Centrum konferencyjne

 

 

Czwartek, 6 czerwca 2019

 

W godzinach południowych - przyjazd uczestników, rejestracja

 

12.00-13.45 Warsztaty szkoleniowe

Analiza i opisywanie wyników obiektywnych badań słuchu
Prof. Krzysztof Kochanek

Podczas warsztatów zostaną omówione podstawy analizy wyników obiektywnych badań słuchu, a następnie uczestnicy będą samodzielnie interpretowali wyniki kilkudziesięciu przypadków klinicznych oraz stawiali rozpoznania zaburzeń słuchu

 

14.00 – 14.15 Otwarcie konferencji

 

14.15 – 15.00 Wykład inauguracyjny

Skojarzone postępowanie chirurgiczno-protetyczne w wadach słuchu – seria przykładów
Prof. dr hab. med. dr h.c. multi  Henryk Skarżyński

 

15.00-15.30   Wykład

100-lecie specjalizacji foniatrycznej
Prof. Jerzy Kuczkowski

 

15.30 – 16.30 Wykłady gości zagranicznych

Szumy uszne jako symptom poprzedzajacy chorobę Meniera
Prof. Agnieszka Szczepek (30 min.)

Effect of aging and hearing impairment on speech perception and neural temporal processing
Prof. Jan Wouters (30 min.)

 

16.30 – 17.00 przerwa na kawę

 

17.00 – 19.30 Sesja naukowa I.

Przewodniczący sesji: Prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska, dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska, prof. Jan Wouters

Wykłady wprowadzające:

1.    Dysfonia psychogenna u dzieci
Prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska (30 min.)
2.    Uwagi do terapii zaburzeń głosu w wieku rozwojowym
Dr hab. med. Bożena Wiskirska-Woźnica, dr n. med. W. Wojnowski (30 min.)

3.    Trudności diagnostyczne  w ocenie paradoksalnych ruchów fałdów głosowych
Dr. hab. med. Anna Sinkiewicz (30 min.)

Doniesienia (referaty po 8 min.):

1.    Narząd głosu w wieku senioralnym
Kuczkowski J., Garsta E., Skrzypczak W.
2.    Charakterystyka głosu u pacjentów z rowkiem głośni i współistniejącymi łagodnymi zmianami fałdów głosowych
Miaśkiewicz B., Panasiewicz A., Gos E., Szkiełkowska A.
3.    Ocena głosu chorych ze schorzeniami zapalnymi i nowotworowymi krtani
Cieszyńska J.
4.    Nowe metody diagnostyki patologii krtani – doświadczenia kliniki otolaryngologii w Krakowie na przykładzie  pacjentów  z GERD/ LPR
Ziarno R., Grudzień-Ziarno A., Zielińska J.,  Hartwich P., Stręk P.
5.    Zastosowanie szybkiej kamery w diagnostyce foniatrycznej
Sinkiewicz A., Mackiewicz-Nartowicz H., Burduk P., Wamka M., Racino A., Just M.
6.    Program kompleksowej rehabilitacji głosu i połykania po przeszczepie krtani
Mackiewicz H., Sinkiewicz A., Owczarzak H., Nawrocka L., Burduk P.
7.    Zaburzenia czynności fizjologicznych krtani w chorobie neuronu ruchowego
Wojnowski W., Jackowska J., Klimza H., Ziajka P.

 

19.30 Kolacja

 

Piątek, 7 czerwca 2019

 

9.00 – 10.40 Sesja naukowa II. 

Przewodniczący sesji: prof. Agnieszka Szczepek, prof. Josef Syka, prof. Wiesław Sułkowski

Wykłady wprowadzające:

1.    Age-related hearing loss – outcome of audiological tests and MRI
Prof. Josef Syka (gość zagraniczny) (30 min.)
2.    Przewlekłe zapalenie ucha w wieku senioralnym
Prof. Jerzy Kuczkowski (25 min.)

Doniesienia (referaty po 8 min):

1.    Korzyści słuchowe po zastosowaniu implantu ślimakowego u pacjentów w wieku senioralnym
Lorens A., Obrycka A.,  Putkiewicz J.,  Skarżyński H.
2.    Zastosowanie tlenu hyperbarycznego w leczeniu nagłej głuchoty
Zielińska-Bliźniewska H., Owczarek K.,  Kowalski A.,  Jurek Olszewski  J.
3.    Algorytm postępowania w nagłej głuchocie w praktyce lekarza POZ i laryngologa
Nowosielska-Grygiel J., Zielińska-Bliźniewska H., Olszewski J.  
4.    Niedosłuch czuciowo-nerwowy w zespole Takayasu
Przewoźny T., Masiak A., Gójska-Grymajło A., Kozera G., Kuczkowski J.
5.    Ocena stanu słuchu u pracowników Zakładu Metalurgicznego (wydział W-68) po 3 i 10 latach pracy
Toś M. , Schwartz S.,  Mielnik-Niedzielska G.

 

10.40 – 11.00 Przerwa na kawę

 

11.00 – 12.40 Sesja naukowa III.

Przewodniczący sesji: prof. Henryk Skarżyński, prof. Wiesław Konopka, dr hab. n. med. Piotr Skarżyński

Wykłady wprowadzające:

1.    Obustronne sekwencyjne implantacje ślimakowe w leczeniu głuchoty u dzieci
Prof. Wiesław Konopka (30 min.)
2.    Jednostronna głuchota – aktualne doniesienia i możliwości terapeutyczne
Prof. Piotr Skarżyński (25 min)

3.   Założenia i realizacja Międzynarodowego Programu Zdrowotnego Healthy Hearing Program w Polsce – przesiewowych badań narządu słuchu wśród zawodników Olimpiad Specjalnych z niepełnosprawnością intelektualną
Starska-Kowarska K. (20 min.)

Doniesienia (referaty po 8 min.):

1.    Po pierwsze profilaktyka - o istocie wdrażania programów przesiewowych- 20 lat doświadczeń- prezentacja
Kutyba J., Skarżyński P.H., Świerniak W., Skarżyński H.
2.    Wpływ czasu narastania krótkiego tonu o częstotliwości 500 Hz na próg i latencje fali V w odpowiedzi ABR
Błaszczak A., Kochanek K.
3.    Subiektywna ocena korzyści z implantu ślimakowego a psychiczny dystres u osób dorosłych z częściową głuchotą z uwzględnieniem roli płci
Kobosko J., Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.

 

12.40 – 14.10 Sesja naukowa IV.

Przewodniczący sesji: Prof. Magdalena Józefowicz-Korczyńska, prof. Waldemar Narożny, prof. Jerzy Kuczkowski

Wykłady wprowadzające:

1.    Zaburzenia równowagi w wieku senioralnym
Prof. Magdalena Józefowicz-Korczyńska (30 min.)
2.    Oddziaływanie MRI na układ równowagi
Prof. Waldemar Narożny (30 min.)

Doniesienia (referaty po 7,5 min.):

1.    Porównawcza ocena wartości diagnostycznej testu VHIT oraz manewru Dix-Hallpike'a u pacjentów z zaburzeniami układu równowagi w praktyce ambulatoryjno-orzeczniczej
Karawani K., Bielińska M., Jałocha-Kaczka A., Pietkiewicz P., Zielińska-Bliźniewska H.,  Kolary K., Olszewski J.
2.    Ocena skuteczności manewrów nastawczych w łagodnych położeniowych zawrotach głowy na materiale własnym Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Rzeszowie
Janicki K, Szuber D., Bartnicki B., Skarżyński P.H.
3.    Wyniki leczenia szumów usznych za pomocą własnego wzbudnika do stymulacji elektrycznej i magnetycznej ucha
Olszewski J., Mielczarek M., Kuśmierczyk K., Bielińska M.
4.    Ocena zależności pomiędzy pomiarami natężenia szumów usznych w (dB SL)  a ich intensywnością w oparciu o skale VAS
D. Raj-Koziak, E. Gos, W. Świerniak, L. Karpiesz, I. Niedziałek, E. Włodarczyk, H. Skarżyński, P.H. Skarżyński

 

14.10 – 15.00 Obiad

14.10 - 15.00 Połączone Zebranie Zarządu Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi

 

15.00 – 16.50 Sesja naukowa V.

Przewodniczący sesji: prof. Jurek Olszewski, prof. Krzysztof Kochanek, dr hab. n. med. Anna Sinkiewicz

Wykłady wprowadzające:

1.    Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy - trudne przypadki kliniczne
Prof. Jurek Olszewski (30 min.)
2.    Procesy przetwarzania słuchowego u wokalistów
Prof. A. Szkiełkowska (30 min.)
3.    Czy badania audiometryczne wykonywane w szkołach są wiarygodne?
Prof. Krzysztof Kochanek, Prof. Henryk Skarżyński (30 min.)

Doniesienia (referaty po 8 min.):

1.    Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – analiza wyników badań
Sobańska J., Szuber D., Skarżyński P.H.
3.    Aplikacje mobilne w teleaudiologii – możliwości zastosowania i ich skuteczność
Kutyba J., Skarżyński P.H.

 

16.50 – 17.20 Przerwa na kawę

 

17.20 – 18.45 Sesja naukowa VI. (plakatowa)

Przewodniczący sesji: Prof. Jarosław Markowski, prof. Katarzyna Starska-Kowarska, dr hab. n. med. Artur Niedzielski

Doniesienia plakatowe w formie krótkiej prezentacji (3 – 5 slajdów), czas prezentacji 5 minut.

1.    Nerwiaki nerwu VIII jako pierwszy objaw zaburzenia czynności ucha wewnętrznego
Bielińska M., Owczarek K.,  Nowosielska-Grygiel J., Olszewski J., Pietkiewicz P.
2.    Przypadek zaburzenia czynności ucha wewnętrznego u młodej kobiety  w przebiegu  guza kąta mostowo-móżdżkowego
Kuśmierczyk K., Bielińska M., Olszewski J.
3.    Rzadki przypadek mieszanego laryngocele
Wacławek M., Zielińska-Bliźniewska H.,  Miłoński J., Olszewski J.
4.    Przypadek samoistnego obustronnego zarośnięcia przewodów słuchowych zewnętrznych
Pietkiewicz P., Zielińska-Bliźniewska H.,  Olszewski J.
5.    Co okulista powinien wiedzieć o zawrotach głowy pochodzenia ocznego?  
Kuśmierczyk K., Olszewski J.
6.    Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka z obustronnym głębokim niedosłuchem zmysłowo-nerwowym z CI za pomocą Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)
Ganc M., Kobosko J., Jędrzejczak W. W. , Milner R., Skoczylas A., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.
7.    Jakość życia pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego
Przytuła - Kandzia K., Klimczak-Gołąb L., Markowski J.
8.    Aplikacja mobilna jako pomocne narzędzie w dopasowaniu ustawień procesora dźwięku u wieloletnich użytkowników implantów ślimakowych
Przytuła-Kandzia K., Markowski J.,  Klimczak-Gołąb L.
9.    Samoocena globalna a głuchota – badania nad osobami głuchymi korzystającymi z implantu ślimakowego od okresu dorosłości
Kobosko J., Jędrzejczak W. W., Gos E., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.
10.    Ocena funkcji układu równowagi u dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego
Pepaś R., Śmiechura M., Konopka W.
11.    Wizualizacja mówienia z zastosowaniem metody fonogestów w neuropatii słuchowej – studium przypadku
Sobańska J., Szuber D., Skarżyński P.H.
12.    Połączenia międzykontynentalne - telefitting z Azja i Afryką
Kutyba J., Skarżyński P.H., Walkowiak A., Skarżyński H.
13.    Ocena powtarzalności audiometrycznych badań przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym
Bieńkowska A., Piłka A., Tarczyński K., Skarżyński H.,  Kochanek K.
14.    Porównanie progów słyszenia wyznaczonych w znacznym odstępie czasu u dzieci w wieku szkolnym
Wieczorek P.,  Piłka A., Tarczyński K., Skarżyński H., Kochanek K.
15.    Porównanie wyników badań przesiewowych słuchu oraz wyników badań diagnostycznych u dzieci w wieku szkolnym
Pokrywka N., Śliwa L., Tarczyński K., Skarżyński H.,  Kochanek K.
16.    Studium przypadku dziecka w wieku szkolnym z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego
Ufnal M.,  Kochanek K.

 

19.00 Zakończenie konferencji

 

 

Sobota, 8 czerwca 2019

 

Wyjazd uczestników

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian u uzupełnień w programie.