naglowek_AudioFon2019.png

 

KOMITET NAUKOWY

 

Przewodnicząca

Prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska

 

Członkowie

Dr n. med. Anna Domarecka-Kołodziej
Prof. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
Dr n. med. Michał Karlik
Prof. Wiesław Konopka
Prof. Krzysztof Kochanek
Prof. Henryk Kaźmierczak
Prof. Jerzy Kuczkowski
Prof. Jarosław Markowski
Dr n. med. Beata Miaśkiewicz

Prof. Krzysztof Morawski
Prof. Waldemar Narożny
Dr hab. Artur Niedzielski
Prof. Ewa Niebudek–Bogusz
Prof. Jurek Olszewski
Prof. Wioletta Pietruszewska
Prof. Katarzyna Pawlak–Osińska
Prof. Marek Rogowski
Prof. Wiesław Sułkowski
Dr hab. Agata Szkiełkowska
Dr hab. Alicja Sekuła
Prof. Henryk Skarżyński
Dr hab. Anna Sinkiewicz
Prof. Mariola Śliwińska–Kowalska
Dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica
Dr. n. med. Elżbieta Włodarczyk