naglowek_AudioFon2019.png

 

ORGANIZATOR NAUKOWY

 

Sekcja Audiologiczna i Sekcja Foniatryczna
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska

 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Dr n. med. Izabela Szlązak

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. n. med. Artur Niedzielski
Mgr Karolina Turczyńska
Lek. med. Anna Horaczyńska-Wojtaś
Lek. med. Ewa Franczak-Józefkiewicz
Dr n. med. Leszek Grzywna
Lek. med. Waldemar Smoleń
Lek. med. Ewa Zinkiewicz
Dr n. med. Kornela Partycka-Pietrzyk
Dr n. med. Tomasz Horoch
Lek. med. Agata Wiśniewska
Lek. med. Paulina Puźniak
Lek. med. Agnieszka Tarasiuk-Staniak
Lek. med. Magdalena Świerszcz
Lek. med. Marcin Markiewicz
Lek. med. Aleksandra Marciniak
|Lek. med. Edyta Miętkiewicz
Lek. med. Joanna Janowska
Lek. med. Tomasz Stankiewicz

 

Sekretariat naukowy konferencji:

Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii
i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
20-093 Lublin, ul. Gębali 6
tel. (81) 74 16 173, 718 55 81, e-mail: ped-orl@dsk.lublin.pl

 

 

KOMITET NAUKOWY

 

Przewodnicząca

Prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska

Członkowie

Dr n. med. Anna Domarecka-Kołodziej
Prof. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
Dr n. med. Michał Karlik
Prof. Wiesław Konopka
Prof. Krzysztof Kochanek
Prof. Henryk Kaźmierczak
Prof. Jerzy Kuczkowski
Prof. Jarosław Markowski
Dr n. med. Beata Miaśkiewicz

Prof. Krzysztof Morawski
Prof. Waldemar Narożny
Dr hab. n. med. Artur Niedzielski
Prof. Ewa Niebudek–Bogusz
Prof. Jurek Olszewski
Prof. Wioletta Pietruszewska
Prof. Katarzyna Pawlak–Osińska
Prof. Marek Rogowski
Prof. Wiesław Sułkowski
Dr hab. Agata Szkiełkowska
Dr hab. Alicja Sekuła
Prof. Henryk Skarżyński
Dr hab. n. med. Piotr Henryk Skarżyński
Dr hab. Anna Sinkiewicz
Prof. Mariola Śliwińska–Kowalska
Dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica
Dr. n. med. Elżbieta Włodarczyk