naglowek_AudioFon2019.png

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

MIEJSCE OBRAD

Hotel Król Kazimierz
ul. Puławska 86
24-120 Kazimierz Dolny

 

JĘZYK

Wykłady prowadzone są w języku polskim. Wykłady gości zagranicznych wygłoszone zostaną w języku angielskim.


REJESTRACJA W CZASIE TRWANIA KONFERENCJI

Biuro Konferencji zlokalizowane jest w holu wejściowym hotelu Król Kazimierz.

Godziny pracy biura:
• w czwartek, 6 czerwca 2019 od godz. 10.00 do 20.00
• w piątek, 7 czerwca 2019 w godzinach obrad.

 

ZAŚWIADCZENIA I PUNKTY EDUKACYJNE

Każdy uczestnik konferencji otrzyma zaświadczenie potwierdzające otrzymanie14 punktów edukacyjnych. Zaświadczenia wydawane będą w Biurze Konferencji w piątek 7 czerwca 2019.

 

INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Sala obrad jest wyposażona w projektor multimedialny oraz laptopy z programem „PowerPoint”. Prelegenci proszeni są o przekazanie swojej prezentacji obsłudze technicznej w sali obrad z wyprzedzeniem - najpóźniej na początku przerwy poprzedzającej sesję, w której zaplanowana jest prezentacja. Możliwe jest użycie własnego laptopa podczas prezentacji po uprzednim uzgodnieniu z obsługą techniczną.

Organizatorzy proszą prelegentów o ścisłe przestrzeganie wyznaczonego czasu prezentacji.

 

STRESZCZENIA DONIESIEŃ WŁASNYCH

Zakwalifikowane do prezentacji streszczenia, które będą spełniały wymogi formalne ustalone przez redakcję, zostaną opublikowane w czasopiśmie „Nowa Audiofonologia”.

 

WYSTAWA FIRM MEDYCZNYCH

W dniach 6 i 7 czerwca 2019 obradom naukowym towarzyszyć będzie wystawa firm farmaceutycznych i producentów sprzętu medycznego, zlokalizowana w patio hotelu Król Kazimierz.

Alfabetyczny spis wystawców:

Bionorica
DiagNova
GNP Magnusson Aparatura Medyczna
JCL Aparatura Medyczna
Labo Clinic
Medag
Medtronic
Mylan
Oticon
Polski Lek
Qpharma
Sinutronic
Tactica
Vitamed

 

WYŻYWIENIE PODCZAS OBRAD

Kolacja w czwartek 6 czerwca 2019 oraz obiad w piątek 7 czerwca 2019 serwowane będą w restauracji hotelu Król Kazimierz.

Serwis kawowy dostępny będzie w patio, pomiędzy stoiskami wystawców.

 

ZAKWATEROWANIE

Recepcje hoteli i pensjonatów otrzymały listy gości, którzy skorzystali z pośrednictwa Biura Organizacyjnego przy zamówieniu zakwaterowania.

Proszę o zwrócenie uwagi, że doba hotelowa w obiektach noclegowych kończy się z reguły o godz. 11.00. Za dłuższe pozostanie w pokoju oraz korzystanie z płatnych usług (telefon, płatna TV, mini bar itp.) hotel ma prawo naliczyć dodatkowe opłaty, które gość hotelowy powinien opłacić osobiście w recepcji hotelowej.

Hotele zastrzegają sobie prawo pobrania kaucji od gości w dniu przyjazdu na rzecz zapłaty za ewentualne usługi dodatkowe.

Organizatorzy nie zapewniają transportu pomiędzy hotelami a miejscem obrad.